FUNGSI

Laporan Pelaksanaan aktiviti atau program dalam jawatankuasa dapat dihasilkan dan dilihat secara online.

Tindakan segera dengan peringatan pelaksanaan aktiviti atau program dapat disampaikan dengan berkesan dan cepat.

Kordinasi antara ahli jawatankuasa dapat dilaksanakan secara mudah.

Kordinasi antara jawatankuasa lain dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

MyPAROMS Ver. 1.0

My Program & Activity Reporting Online Management System

MyPAROMS digunakan oleh Pengarah untuk memperoleh laporan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti atau program.

Pengerusi setiap jawatankuasa dapat melaksanakan kordinasi antara sub jawatankuasa yang ditubuhkan.

Peringatan dari semasa ke semasa berhubung dengan perkembangan pelaksanaan aktiviti atau program dapat dilakukan dengan berkesan.